KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav
som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

 Läs mer här >>