Om MOH

Om MOH

BYRÅN BILDADES AV ADVOKATERNA BERTIL MOREAU, ANDERS OLSSON OCH LENNART HÖGBERG
ALLA MED ETT MÅNGÅRIGT FÖRFLUTET SOM YRKESVERKSAMMA ADVOKATER I KARLSTAD OCH VÄRMLAND.
SAMTLIGA TRE ADVOKATER HAR EN GEDIGEN BAKGRUND INOM
  • AFFÄRSJURIDIK
  • KONKURS- OCH OBESTÅNDSRÄTT
  • JÄMTE BROTTMÅL
OCH ÄR ÖVERTYGADE OM ATT DENNA NYA SAMMANSÄTTNING KOMMER ATT
ERBJUDA EN MYCKET KOMPETENT OCH PROFESSIONELL JURIDISK PARTNER OCH HJÄLP.
DESSA UTGÅNGSPUNKTER HAR VARIT STOMMEN I DEN VISION SOM LEGAT TILL GRUND FÖR DEN NYA VERKSAMHETEN.
VI LIGGER OCKSÅ VÄL FRAMME I ALLT VAD DE NYA MEDIATEKNIKERNA HAR ATT ERBJUDA
FÖR ATT VI I ALLA LÄGEN SKALL KUNNA VARA I FAS MED VÅRA KUNDERS/KLIENTERS OLIKA BEHOV.